T: +31(0)35 523 257 5

De werkwijze van Lentink: Nuchter, eerlijk en direct.

U weet wat u aan ons heeft

“Kopen, verkopen, waarderen, fuseren, reorganiseren, financieren, aantrekken van nieuw vermogen of het uitvoeren van due diligence onderzoeken."

 

Aan- & verkoop

Een aan- of verkooptraject is een traject waarin emotie, onderhandelingen, kansen, risico’s en veranderingen een rol spelen. Onze corporate finance specialisten begeleiden u hierbij op een professionele manier. 

Wij kunnen u ondersteunen in de rol van sparringpartner en strategisch adviseur. Gebruikelijk omvatten onze taken het verkennen van de markt om geschikte overnamekandidaten in de beeld te brengen, het schrijven van het informatiememorandum, het voeren van onderhandelingen, het beoordelen en uitbrengen van biedingen, het begeleiden en uitvoeren van due diligence onderzoeken en het opstellen en beoordelen van de koopovereenkomst, als ook van overige juridische documentatie.

Financiering

Wilt u groeien, uitbreiden door overname of heeft u andere redenen waarvoor u een financiering nodig heeft? Onze corporate finance specialisten kijken samen met u naar uw organisatie en uw financieringsbehoefte, zodat we begrijpen welke financieringsvormen en -instellingen het beste bij u passen.

Wij kunnen u hulp bieden bij het op orde maken van de gevraagde documenten, zoals het financieringsmemorandum, en zorgen ervoor dat ook dat het gehele proces voor u soepel verloopt.

Met de jarenlange ervaring binnen de (bancaire) financieringssector zijn wij in staat de best mogelijke deal te sluiten op het gebied van tarifering en voorwaarden.

Waarde­bepaling

Een goede waardebepaling van uw onderneming kan voor u van belang zijn. Cruciale factoren die van invloed zijn op de waarde van uw onderneming zijn het toekomstig rendement en het risicoprofiel. Deze worden gevormd door verschillende variabelen, zoals prognose van omzet en kosten en verwachte investeringen in vaste activa en werkkapitaal. Wij maken gebruik van de gebruikelijke standaarden om een gedegen waardebepaling van uw onderneming op stellen. Onze specialisten zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Register Valuators.

Een waardebepaling kan van waarde zijn in verschillende situaties. Denk hierbij onder andere aan disputen tussen aandeelhouders, fusies en overnames, werknemersparticipaties, juridische of fiscale (her)structureringen, financieringen, bedrijfsopvolgingen binnen de familie en het toe- of uittreden van eigenaren.

Data-analyse

Werden vroeger arbeid, financiering, grondstoffen en energie als essentiële hulpbronnen van een bedrijf gezien, tegenwoordig wordt data net zo belangrijk geacht.

Data en data-analyse zijn belangrijke pijlers in de diensten die wij aanbieden. Het transformeren van data in waardevolle informatie geeft zowel onszelf als u, de opdrachtgever, inzicht wat helpt om antwoorden te vinden op vragen waar u als ondernemer mee te maken krijgt. We verwerken data, ook als het gaat om grote hoeveelheden, middels BI applicaties. Met onze datagedreven aanpak durven wij gerust te stellen dat wij vraagstukken anders aanvliegen dan andere corporate finance adviseurs.

Due diligence

Een due diligence onderzoek vormt een vast onderdeel in vrijwel ieder overnameproces, mede door de onderzoeksplicht die van toepassing is op kopers. Het onderzoek vindt plaats in de fase die volgt nadat de onderhandelingen zijn gedaan en er als gevolg daarvan een Letter of Intent is getekend.

Wij zijn in staat om u zowel in verkoop- als aankoop due diligence onderzoeken bij te staan. Bij verkoop ondersteunen, helpen en begeleiden wij u volledig bij het opzetten van de dataroom. U kunt hierbij denken aan het verzamelen en ordenen van de gevraagde informatie maar ook bij het beantwoorden van de mogelijke vragen. Als u een onderneming koopt kunnen wij u ondersteunen om het due diligence onderzoek uit te voeren op het gebied van finance, legal, tax en commercie. Het rapport wat wij in samenwerking met onze collega’s binnen Lentink Accountants en Belastingadviseurs vervolgens opleveren brengt de risico’s én kansen bij de target in brede zin in kaart.

U kunt er ook voor kiezen een vendor due diligence uit te voeren. Dit betreft een due diligence onderzoek bij uw eigen onderneming als voorbereiding op een mogelijke verkoop of gewoon omdat u wilt weten waar u staat met uw onderneming.

Herstructurering

Bij herstructurering wordt de financiële of operationele structuur van een onderneming gewijzigd. Dit kan nodig zijn omdat, door wat voor reden dan ook, de continuïteit van de onderneming in gevaar is gekomen, maar ook vanwege bijvoorbeeld fiscale aspecten of om te anticiperen op een verdere groei van de onderneming.

Wij kunnen u helpen om een breder beeld te vormen van de herstructurering door bijvoorbeeld het opstellen van een operationeel of financieel herstructureringsplan. Daarbij hebben we ook de expertise in huis om deze herstructureringsplannen financieel te onderbouwen met bijvoorbeeld gedetailleerde liquiditeitsprognoses. We zijn ons er van bewust dat snelheid in dit soort trajecten vaak van groot belang is. Met ons multidisciplinaire team, en eventueel in samenwerking met onze collega’s binnen Lentink Accountants en Belastingadviseurs, zijn wij in staat om tijdig de gewenste veranderingen te realiseren.

Advies op een ondernemende manier

Wij ondersteunen u met advies en voeren het ‘technische’ werk voor u uit. Dat doen we op een ondernemende manier. Met een scherp oog voor de risico’s en alle kleine lettertjes die horen bij grote beslissingen. Maar wij denken, net als u, in kansen, groei en vooruitgang.

Dit doen we met ons team van specialisten. Daarbij werken we soepel samen met onze collega's binnen Lentink Accountants en Belastingsadviseurs en met externe partners. U weet wat u aan ons heeft en kunt op een prettige zakelijke manier een gesprek met ons voeren: nuchter, eerlijk en direct!

En wanneer uw ambities niet stoppen bij de grens? Dan zit u goed bij Kreston Lentink Corporate Finance. Als partner van Kreston Global zijn we goed in staat om ook internationale transacties uit te voeren.

Vragen of afspraak maken